Przedmioty obieralne

Przedmioty obieralne w roku akademickim 2023/2024

Przedmiotu obieralne — uzupełnienie

Listy zawierają przedmioty obieralne zatwierdzone przez Radę Wydziału. Uruchomienie przedmiotu uzależnione jest od liczby chętnych zapisanych na dany przedmiot.