Wydawanie legitymacji w dniu Inauguracji 01.10.2022

Legitymacje studenckie będą wydawane w Dziekanacie Wydziału Fizyki w dniu 01.10.2022 r. od godziny 11:00.

Przed odbiorem legitymacji prosimy koniecznie o odznaczenie ślubowania akademickiego w systemie USOSweb.