Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego 2021/2022

W zakładce STUDIA-STYPENDIA znajdują się zamieszczone wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora.

Prosimy o sprawdzenie średniej i punktów za dodatkowe osiągnięcia naukowe do dnia 18.03.2022. Ewentualne uwagi prosimy kierować na adres: alicja.kwiatkowska@pw.edu.pl