Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów 2022/2023

W zakładce Studia-Stypendia zamieszczone zostały wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów 2022/2023

Prosimy o sprawdzenie średnich ważonych i punktów przyznanych za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe do dnia 25.10.2022. Ewentualne korekty lub zapytania można zgłaszać na adres mailowy alicja.kwiatkowska@pw.edu.pl lub w Dziekanacie do dnia 25.10.2022. Korekty dotyczą wyłącznie oczywistych pomyłek, a w szczególności błędnie wprowadzonych ocen do protokołów.