Termin składania wniosków o nagrody lub wyróżnienia dla studentów i doktorantów PW – semestr letni 2021/2022

Zgodnie z Decyzją nr 82/2022 Rektora PW z dnia 29 marca 2022 r. wnioski o przyznanie wyróżniającym się studentom lub doktorantom nagród lub wyróżnień, można składać w terminie od dnia 1 czerwca 2022 do dnia 15 czerwca 2022.

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień dla studentów i doktorantów znajduje się na stronie Biura Kanclerza PW.