Suplement w USOSweb

Od 01.07.2021 Suplementy są generowane w Systemie USOSweb przed egzaminem dyplomowym.

Student ma obowiązek przed egzaminem dyplomowym zaakceptować Suplement w systemie USOSweb.