Staż postdoc na Uniwersytecie Michigan

Politechnika Warszawska i Fundacja Dekaban ogłaszają konkurs na staż w roku akademickim 2023/2024.

Miejsce: Uniwersytet Michigan w Ann Arbor, Michigan, USA

Czas trwania: 12 miesięcy (orientacyjny początek stażu to 1 lutego 2023 r.)

Warunki:

  • obszar badań naukowych odpowiadający zakresowi działalności badawczej prowadzonej w College of Engineering University of Michigan,
  • stopień doktora w obszarze nauk technicznych,
  • zatrudnienie w Politechnice Warszawskiej,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

Wybrani stypendyści będą zatrudnieni w College of Engineering, University of Michigan, na stanowisku Visiting Assistant Professor. Fundacja Dekaban zapewnia stypendium, zwrot kosztów podroży dla stypendysty oraz większą część ubezpieczenia zdrowotnego; stypendysta jest odpowiedzialny za znalezienie odpowiedniego zakwaterowania w Ann Arbor.

Aplikacja: list motywacyjny wraz z CV w języku angielskim (wzór CV dostępny na stronie https://cee.engin.umich.edu/dekaban/) należy składać elektronicznie w terminie do 11 listopada 2022 r. do sekretariatu Prorektora ds. Nauki,  prof. dr hab. Mariusza Malinowskiego na adres: prorektor.nauka@pw.edu.pl, z kopią do Dyrektora Fundacji, prof. Radosława Michałowskiego, adres: rlmich@umich.edu.