Rejestracja na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć podanie do Pani Prodziekan ds. Kształcenia o rejestrację warunkową na kolejny semestr studiów. Podanie należy złożyć w Dziekanacie najpóźniej do 15 września 2022 r. (podpisany skan podania można przesłać na adres dziekanat.wf@pw.edu.pl).

Studenci ostatnich semestrów studiów 1-go i 2-go stopnia, którzy chcą przedłużyć studia powinni do podania (o przedłużenie) dołączyć opinię promotora. Wszystkie dokumenty należy złożyć najpóźniej do 15 września 2022r.

Zasady studiowania na Wydziale Fizyki.

https://www.fizyka.pw.edu.pl/Media/Files/Dziekanat/Dokumenty/Zasady-zaliczenia-semestru-studiow-i-rejestracji-na-kolejny-semestr-studiowania