Rejestracja na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć podanie do Pani Prodziekan ds. Kształcenia o rejestrację warunkową na kolejny semestr studiów.

Podanie (podpisany skan) należy przesłać najpóźniej do 16 września 2021r. na adres   dziekanat.wf@pw.edu.pl

Studenci ostatnich semestrów studiów 1-go i 2-go stopnia, którzy chcą przedłużyć studia powinni do podania (o przedłużenie) dołączyć opinię promotora. Wszystkie podania należy przesłać najpóźniej do 16 września 2021r.

Wszyscy studenci przed rejestracją powinni uregulować zaległe opłaty za powtarzanie zajęć .

Zasady studiowania na Wydziale Fizyki.

https://www.fizyka.pw.edu.pl/Media/Files/Dziekanat/Dokumenty/Zasady-zaliczenia-semestru-studiow-i-rejestracji-na-kolejny-semestr-studiowania