Rejestracja na semestr letni roku akademickiego 2022/2023

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki,

mogą złożyć podanie do Pani Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Katarzyny Rutkowskiej, prof. uczelni o rejestrację warunkową na kolejny semestr studiów. Podanie należy złożyć w Dziekanacie najpóźniej do 10 lutego 2023r. (można również przesłać podpisany skan podania na adres  dziekanat.wf@pw.edu.pl).

Studenci ostatnich semestrów studiów 1-go i 2-go stopnia, którzy chcą przedłużyć studia powinni do podania (o przedłużenie) dołączyć opinię promotora. Wszystkie dokumenty należy złożyć najpóźniej do 10 lutego 2023r. (można również przesłać podpisane skany dokumentów na adres dziekanat.wf@pw.edu.pl).

Zasady studiowania na Wydziale Fizyki

Zasady zaliczenia semestru studiów i rejestracji na kolejny semestr studiowania / Dokumenty / Dziekanat / Files / Media - Wydział Fizyki (pw.edu.pl)