Rejestracja na przedmioty obieralne i specjalistyczne

05.09.2023 r. o godz. 15:00 rozpocznie się rejestracja w USOSweb na przedmioty specjalistyczne oraz obieralne, które będą realizowane w sem. zimowym 2023/24. Proszę zapisać się na tyle przedmiotów ile punktów ECTS jest wymaganych na danej specjalności. W związku z tym, że przedmioty obieralne są dedykowane dla różnych grup studentów macie Państwo dostęp do kilku rejestracji.

STUDENCI STUDIÓW I STOPNIA:

Fotonika  7 sem.  – należy wybrać przedmioty za co najmniej 4 punkty ECTS. Zalecany przedmiot obieralny: Optyka i fizjologia widzenia.

Fizyka Techniczna, specjalność Fizyka komputerowa -7 sem.: Należy wybrać dwa z czterech przedmiotów specjalistycznych: Algorytmy genetyczne, Dozymetria, Metody i techniki jądrowe, Wprowadzenie do fizyki układów złożonych oraz  przedmiot obieralny za 2 punkty ECTS.

Fizyka Techniczna, specjalność: Materiały i nanostruktury 7 sem.: Należy wybrać  przedmiot obieralny za 2 punkty ECTS.

Fizyka Techniczna, specjalność Fizyka medyczna – 7 sem.: Należy wybrać jeden z dwóch przedmiotów specjalistycznych: Metody i techniki jądrowe, Optyka i fizjologia widzenia.

STUDENCI STUDIÓW II STOPNIA:

Kierunku Photonics: proszę wybrać przedmioty za minimum 4 punkty ECTS.

Kierunek Fizyka techniczna, specjalność Fizyka i technika jądrowa, Fizyka zaawansowanych materiałów, Optyka stosowana: proszę wybrać przedmioty obieralne za minimum 4 punkty ECTS.

Kierunek Fizyka techniczna, specjalność Eksploracja danych i modelowanie interdyscyplinarne: proszę wybrać przedmioty za minimum 6 punktów ECTS.

Kierunek Fizyka techniczna, specjalność Fizyka medyczna: proszę wybrać przedmioty za minimum 4 punkty ECTS. Zalecane przedmioty obieralne dla Fizyki medycznej : Aparatura ultrasonograficzna, Akceleratory biomedyczne.