Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów inżynierskich

Informacje i zapisy znajdują się w poniższym linku.