Przedmioty obieralne w semestrze zimowym 2021/2022

Biofizyczne podstawy wysiłku fizycznego M.Petelczyc środa g.14-16 Audyt. Fizyki
Eksploracja tekstu i analiza danych on-line J.Sienkiewicz poniedziałek g.14-16, lab. poniedziałek g.10-12 oraz 16-18
Informacja kwantowa R.Augusiak wtorek g.8-10 s.309
Nieliniowa analiza sygnałów J.Żebrowski czwartek g.10-12 s.113
Podstawy systemów wbudowanych A.Tefelska wtorek g.16-20 wyk+lab s.225b
Wielopoziomowe sieci złożone A.Chmiel wtorek g.10-12 s.24k IBHIŚ
Wnioskowanie bayesowskie P.Górski, R.Paluch środa g.14-16 s.111
X - Ray Free Elektron Laser - XFEL J.Antonowicz termin ustalany przez prowadzącego, zajęcia zdalne
Materiały amorficzne i nanostrukturalne M.Wasiucionek poniedziałek g.8-10 s.111
Wprowadzenie do “Data Science” J.Sienkiewicz czwartek g.12-14 s.113
Jak dyskutować, przekonywać, przemawiać, HUM A.Biłat czwartek g.14-16 s.309 (dla 5sem)
Multimedialna historia nauki i techniki, HUM M.Jakubiak czwartek g.14-16 s.437 GG (dla 5sem)
Algorytmy genetyczne J.Hołyst poniedziałek g.11-13 s.111
Dozymetria K.Isajenko środa g.15-18 s.113/ lab czwartek g.8-13
Metody i techniki jądrowe J.Pluta piątek g.10-14 s.111
Optoelektroniczne metody w diagnostyce medycznej P.Sobotka poniedziałek g.10-12 s.309
Optyka i fizjologia widzenia K.Petelczyc środa g.12-14 s.309, ćw poniedz. 15-16 s.113
Wprowadzenie do fizyki układów złożonych A.Fronczak wtorek g.8-10 s.111
Laboratorium Sztucznych Sieci Neuronowych T.Gradowski czwartek g.14-16; poniedziałek g.8-10
Python w zastosowaniach naukowych M.Mrowiński poniedziałek g.15-18 s.111 
Terahertz Technology A.Siemion poniedziałek g.11-13 s.110
Wprowadzenie do metody elementów skończonych K.Wiśniewski czwartek g.12-14 s.308a GG
Dylematy rządów prawa, HUM P.Radziewicz środa g.8-10 s.437GG (IIst.)
Filozoficzne podstawy fizyki, HUM K.Wiśniewski środa g.8-10 s.308aGG (IIst.)
Akceleratory biomedyczne S.Wronka wtorek g.9-12 EITI
Aparatura ultrasonograficzna R. Jóźwiak piątek g.10-12 EITI 
Sztuka myślenia i uczenia się, HUM Olena Yaskorska-Shah wtorek g.8-10 s.113 (1 sem)
Cyberprzestępczość, HUM Sebastian Zieliński wtorek g.8-10 s.437 GG (1 sem)