Przedmioty obieralne w sem. zimowym 2022/23

przedmioty_obieralne_22Z (.pdf, 25/10/2022)

Do 28.09.2022 r. trwa druga tura zapisów na przedmioty obieralne. Następujące przedmioty nie zostaną uruchomione w semestrze zimowym 2022/2023: Biofizyka radiacyjna, Podstawy Systemów Wbudowanych, Wnioskowanie bayesowskie, Advanced Programming - C#, Inwentyka, Fundamentalne doświadczenia fizyczne, Materiały amorficzne i nanostrukturalne, Podstawy układów programowalnych FPGA, R w analizie układów złożonych, Wprowadzenie do optyki nieliniowej, Introduction to Particle Accelerators Physics.