Przedłużanie ważności legitymacji

Od dnia 21.03.2022 zapraszamy do Dziekanatu z legitymacjami, w celu przedłużenia ich ważności.

Prosimy o przynoszenie legitymacji, w miarę możliwości, grupowo.