Proponowane terminy egzaminów dyplomowych - I stopień FT i FOT, semestr zimowy

Proponowane terminy egzaminów dyplomowych dla studentów I stopnia Fizyki Technicznej i Fotoniki w semestrze zimowym 2023/2024:

FIZYKA TECHNICZNA                                                                                  FOTONIKA

- Fizyka medyczna:                                                                                   12.02.2024

02.02.2024                                                                                                 13.02.2024

09.02.2024                                                                                                 14.02.2024

                                                                                                                     

- Materiały i nanostruktury:                                                                   

30.01.2024

06.02.2024

13.02.2024

 

- Fizyka komputerowa:

02.02.2024

06.02.2024

08.02.2024

09.02.2024

Inny dopuszczalny termin po uzgodnieniu z sekretarzem Komisji p. dr inż. Małgorzatą Janik