Opłaty za wydanie Dyplomu i Suplementu

Opłaty za wydanie dyplomu i suplementu należy wpłacać dopiero po naliczeniu kwoty w systemie USOS.

W związku z wdrożeniem nowy wytycznych dotyczących wnoszenia opłat za ww. dokumenty, opłata jest naliczana w USOSie po decyzji studenta w systemie ile sztuk i w jakim języku zamawia dyplom i suplement. Dlatego opłata jest wnoszona dopiero po widocznym naliczeniu w USOSweb.