Opłata za legitymacje dla nowoprzyjętych studentów

Prosimy o wniesienie opłaty za legitymację studencką w wysokości 22 zł do dnia 16.09.2022 r. na indywidualne konto podane w USOS.