Opłata za legitymację

Nowoprzyjęci studenci pierwszego roku studiów I i II stopnia, którzy zlecili zapotrzebowanie na legitymację studencką, są zobowiązani do wniesienia opłaty za wydanie dokumentu. Kwotę w wysokości 22 zł należy wpłacić do 24.09.2021 na indywidualne konto w USOSie.