Odbiór legitymacji - studenci pierwszego semestru 2021/2022

Zapraszamy do Dziekanatu po odbiór legitymacji studenckich 01.10.2021 od godziny 10:00. Należy mieć opłaconą kwotę za wydanie legitymacji 22 zł na konto w USOS oraz dostarczyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.