Kandydaci - dostarczenie dokumentów

Kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji w procesie rekrutacji na studia I stopnia na Wydziale Fizyki PW na kierunkach Fizyka Techniczna i Fotonika prosimy o dostarczenie dokumentów do Dziekanatu Wydziału Fizyki (pokój 130 Gmach Fizyki) w terminie:

13-15.07.2021 r. osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery A-N, godz. 10:00-14:00

14-16.07.2021 r. osoby z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery O-Ż, godz. 10:00-14:00

Prosimy o przyniesienie:

  • dowodu osobistego (do wglądu)
  • oryginału i kserokopii oryginału świadectwa dojrzałości
  • oryginału dokumentu (dyplom lub zaświadczenie) uprawniającego do przyjęcia na studia poza konkursem (jeśli dotyczy)
  • 2 aktualnych fotografii (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem wykonanych zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w systemie informatycznym.

Składając dokumenty w imieniu kandydata, należy przynieść wypełnione i podpisane  pełnomocnictwo (zgodne ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Biura ds. Przyjęć na Studia PW), komplet dokumentów oraz dokument tożsamości osoby upoważnionej.

Niezłożenie dokumentów w terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

 Prosimy o wchodzenie do Dziekanatu pojedynczo z zachowaniem reżimu sanitarnego (z zasłoniętymi ustami i nosem) i z własnym długopisem.