Harmonogram zapisów na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2022/2023

Informacje Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego odbywa się drogą elektroniczną (w systemie USOS PW).

 • TURA NR 1 (GŁÓWNA):
  • w terminie od 27.09.2022 (wtorek) od godz. 8.00 do 01.10.2022 (sobota) do godz. 23.59 zapisy dla wszystkich studentów posiadających uprawnienia do rejestracji
  • pełna oferta zajęć przygotowanych przez SWFiS PW na semestr zimowy 2022/23 jest dostępna w zakładce na stronie internetowej SWFiS.
 • TURA NR 2 (UZUPEŁNIAJĄCA):
  • w terminie od 03.10.2022 (poniedziałek) do dnia 07.10.2022 (piątek) udział biorą wszyscy studenci bez rejestracji w turze nr 1 oraz studenci odrabiający zajęcia
  • zapisy drogą elektroniczną lub bezpośrednio u nauczycieli prowadzących zajęcia, w których są wolne miejsca (adresy nauczycieli).

UWAGA: zajęcia sportowe na obiektach rozpoczynają się od dnia 03 października 2022 r.

Ważne informacje:

 • Przepisanie zaliczenia przedmiotu:

a) studenci ubiegający się o przepisanie zaliczenia przedmiotu muszą się zarejestrować na zajęcia w semestrze 2023 Z (tura nr 1)

b) wniosek o przepisanie zaliczenia (druk do pobrania) należy dostarczyć do sekretariatu SWFiS (swfis@pw.edu.pl)

 • Zwolnienia lekarskie:

a) brak zaliczenia zajęć wychowania fizycznego

b) studenci z długoterminowymi zwolnieniami lekarskimi nie uczestniczą w rejestracji w systemie USOS

Więcej informacji na stronie SWFiS PW – zakładka „Zwolnienia lekarskie”

 

Inne formy zaliczenia zajęć wychowania fizycznego:

 • udział w zajęciach Sekcji sportowych AZS PW
 • udział w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej
 • udział w zajęciach Chóru Politechniki Warszawskiej

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się według podanego niżej planu:

 1. 8.00 – 9.30
 2. 9.30 – 11.00
 3. 11.00- 12.30
 4. 12.30 – 14.00
 5. 14.00 – 15.30
 6. 15.30 - 17.00

Po godzinie 17.00 odbywają się zajęcia w grupach zaawansowanych sekcje sportowe oraz specjalizacje.