Elektroniczne doręczanie decyzji dot. skreślenia z listy studentów

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2023 Rektora PW z dnia 16.02.2023 r. informujemy, że od dnia 20 marca 2023 r. pisma dotyczące skreślenia z listy studentów doręczane są studentom wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego USOSweb – moduł Decyzje administracyjne.

 https://bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/e0fb86b239a1b87692bd851f999f5d90.pdf