Dyplomowanie - dokumenty od 01.07.2021

Informujemy, że od dnia 01.07.2021 wraz z jednym egzemplarzem pracy dyplomowej składa się następujące dokumenty dodyplomowania:

- podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,

- raport antyplagiatowy JSA (Jednolity System Antyplagiatowy) – wydruk zaakceptowany i podpisany przez Promotora,

- poster.

Pozostałe informacje są przez studenta uzupełniane w systemie USOSweb.