Ankietyzacja

Drodzy studenci, zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która przeprowadzana jest w formie elektronicznej.

Ankietę można wypełnić:

  • przez 21 dni przed zakończeniem semestru (czyli od dnia 26 maja). Ostatnim dniem na wypełnienie ankiety jest ostatni dzień zajęć w semestrze, czyli 15 czerwca 2022 roku
  • po zalogowaniu się na własne konto:
  • na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl;
  • poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.

Ankieta ma na celu ocenę sposobu realizacji zajęć dydaktycznych oraz stanowi jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Wyniki ankiety są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankieta jest ANONIMOWA.*

Apelujemy o wypełnienie ankiety w trakcie trwania zajęć, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego. 

Wasza opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

W załączeniu zaprezentowano „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?”

1. na stronie USOSweb: usosweb.usos.pw.edu.pl,

2. poprzez aplikację Mobilny USOS PW.