A competition for a scholarship for a master's thesis in the NCN project

We are looking for an ambitious student or an ambitious second-cycle student for a one-year master's thesis who would like to engage in research on mixtures of superfluid bosons and fermions using advanced numerical methods

W projekcie „Defekty Topologiczne oraz Rozwiązania Samozwiązane w Mieszaninach Ultrazimnych Gazów Bosego i Fermiego przy Zastosowaniu Teorii Funkcjonału Gęstości” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, pod kierunkiem dra Marka Tylutkiego w Zakładzie Fizyki Jądrowej Politechniki Warszawskiej.

Poszukujemy ambitnego studenta lub ambitnej studentki studiów II stopnia na roczną pracę magisterską, który(a) chciał(a)by włączyć się w badania nad mieszaninami nadciekłych bozonów i fermionów przy użyciu zaawansowanych metod numerycznych
(high performance computing).

Rozpoczęcie w październiku 2021

Uczestnictwo w projekcie oferuje:

 • zapoznanie się fizyką stanów nadciekłych oraz ultazimnych gazów atomowych
 • nabranie doświadczenia z zaawansowanymi obliczeniami na klastrach
 • uczestniczenie we współpracy lub konferencji zagranicznej (o ile sytuacja pozwoli na podróże)
 • stypendium w wysokości 3500 PLN ma miesiąc przez 10 miesięcy

Wymagania:

 • uczęszczanie na studia II stopnia z fizyki
 • znajomość ogólnych zagadnień fizyki teoretycznej i mechaniki kwantowej na poziomie studiów magisterskich.
 • umiejętność programowania w C/C++
 • dobra znajomość języka angielskiego

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie z programowaniem równoległym oraz kartami graficznymi (CUDA)
 • umiejętność programowania w Pythonie

Zgłoszenia zawierające:

 1. CV z opisem dotychczasowych osiągnięć naukowych
 2. list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań (maksymalnie jedna strona); list powinien zawierać oświadczenie w formie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji"
 3. transkrypt z ocenami z dotychczasowego przebiegu studiów (oraz potwierdzenie uczęszczania na aktualne studia)
 4. opcjonalnie jeden list rekomendacyjny wysłany na adres: marek.tylutki at pw.edu.pl

Kompletne zgłoszenia proszę wysyłać e-mailem na adres: marek.tylutki at pw.edu.pl do 15 czerwca 2021 r.
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty zgodnie z zasadami przewidzianymi przez Narodowe Centrum Nauki. Wyniki będą dostępne na początku sierpnia 2021 r.
Więcej informacji na stronie: http://tylutki.fizyka.pw.edu.pl/applications/