Student (inżynierant) stypendysta w zakresie fotoniki eksperymentalnej

Oferta dla kandydata na stanowisko Studenta (inżynieranta) Stypendysty w zakresie fotoniki eksperymentalnej w ramach projektu badawczego NCN Sheng 3, nr 2023/48/Q/ST7/00242 kierowanego przez prof. dr. hab. Tomasza R. Wolińskiego pt. „Przestrajalne i szerokopasmowe mikrostrukturalne konwertery modów o wysokim stopniu integracji z włóknami optycznymi” (projekt realizowany we współpracy z Guangdong University of Technology GUT oraz Southern University of Science and Technology w Shenzen - SUSTech)

Opis zadań

Wybrany kandydat będzie brał udział w pracach badawczych, których celem będzie zbudowanie eksperymentalnego, który powinien pozwalać na wygodną i efektywną wizualizację rozkładów modów światłowodowych oraz wiązek optycznych. Unikalną cechą układu ma być możliwość wizualizacji nie tylko przestrzennego rozkładu natężenia światła, ale również możliwość naniesienia na obraz pola wektorowego obrazującego lokalne zmiany stanu polaryzacji analizowanej wiązki. Wizualizacja stanu polaryzacji będzie możliwa dzięki wykorzystaniu unikalnej kamery polarymetrycznej, której monochromatyczna matryca pokryta jest macierzą mikropolaryzatorów (o czterech różnych kątach osi polaryzacji: 0, 90 oraz +/- 45 stopni). Jednym z głównych wyzwań będzie stworzenie aplikacji, która na podstawie danych odebranych z kamery będzie pozwalała na wizualizację graficzną wybranych trybów obrazowania (m.in. obraz natężeniowy w różnych skalach kolorystycznych, obraz polarymetryczny w skali RGB, mapa wektora pokazująca zmiany stanu polaryzacji oraz obrazy hybrydowe – łączące obrazy natężeniowe i polarymetryczne).

Okres realizacji: od 15-03-2024 do 30-12-2024 

Stypendium: 1 500 zł / miesiąc przez 10 miesięcy

Dodatkowe korzyści
udział w projekcie połączony będzie z realizacja pracy inżynierskiej o tematyce zbliżonej do zadań powierzonych w projekcie

Wymagania:
 • posiadanie statusu studenta I-go stopnia,
 • gotowość do realizacji pracy inżynierskiej związanej z tematyką projektu
 • bardzo dobra znajomość technik programistycznych (potwierdzona m.in. ocenami uzyskanymi w trakcie studiów)
 • mile widziane doświadczenie w budowanie układów optycznych (w tym sterowanych komputerowo)
 • mile widziana znajomość technologii ThorCam (API i SDK) firmy Thorlabs (w tym dobra znajomość jednego ze wspieranych języków:  C, C++, C#, Python, lub Visual Basic .NET)
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

Jak aplikować
 Zgłoszenia i/lub pytania należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: slawomir.ertman@pw.edu.pl
 Proszę zawrzeć frazę „stypendium_konkurs_inz1” w temacie maila.

Wnioski muszą zawierać:
 • CV kandydata,
 • list motywacyjny, zawierający informacje o posiadaniu kwalifikacji wymaganych do realizacji projektu
 • zestawienie osiągnieć naukowych w dziedzinie związanej z tematyką projektu (opcjonalnie).
 

Proces selekcji
Ostateczny wybór kandydatów do projektu zostanie dokonany w trybie konkursowym, na podstawie oceny dorobku naukowego, umiejętności naukowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej z najlepszymi kandydatami. Rekrutacja do projektu nastąpi na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów NCN.

W celu pełnego rozpatrzenia, wnioski należy składać do 7 marca 2024 roku do godziny 20.00. Ewentualne rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się 11 marca (w mailu ze zgłoszeniem prosimy o wskazanie godzin dostępności w tym dniu).
Ostateczny wynik naboru do projektu powinien być znany do 12 marca 2024 roku.

Prosimy o umieszczenie w CV następującego oświadczenia:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016, poz. 922 z późn. zm.).”