Specjalista ds. elektrotechniki, optoelektroniki oraz interferometrii

Oferta pracy w Instytucie Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mesyńskiej 16

Nazwa stanowiska: Specjalista ds. elektrotechniki, optoelektroniki oraz interferometrii

Wymagania:

 • Stopień naukowy: doktor nauk technicznych
 • Umiejętność opracowywania technologii wykonania podzespołów optoelektronicznych i mechanicznych modelu;

Doświadczenie zawodowe

 • Inżynieria materiałowa, specjalność technologia elementów światłowodowych, ,
 • Projektowanie i tworzenie sensorów wizyjnych do różnych zastosowań oraz przetwarzanie i analiza obrazów oraz grafika komputerowa a także optyka światłowodowa, symulacje numeryczne, materiały polimerowe, fotolitografia laserowa, meta materiały hiperboliczne,
 • Prototypowanie z wykorzystaniem drukowania 3D a także wykonanie badań laboratoryjnych zbudowanych układów optoelektronicznych
 • Bezpieczeństwo systemów w infrastrukturze krytycznej i w cyberprzestrzeni

Opis zadań:

Główne zadania w ramach BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH (etap nr 1) przypisane do stanowiska Główny Specjalista/ekspert ds. technik sejsmologicznych:

 1. Opracowanie zasad i harmonogramu badań i pomiarów terenowych modelu badawczego systemu sejsmometrycznego

Wykonywanie z dołożeniem należytej staranności, następujących prac w ramach etapu 1:

 1. Nadzór nad przebiegiem prac badawczych i konstrukcyjnych

Główne zadania w ramach PRAC ROZWOJOWYCH (etap nr 2) przypisane do stanowiska Główny Specjalista/ekspert ds. technik sejsmologicznych:

 1. Organizacja i udział w badaniach terenowych, określenie właściwego rozmieszczenia docelowego systemu,
 2. Analiza wyników pod kątem wykrywania zmian struktur geologicznych ,
 3. Przygotowanie opisu szczególnych możliwości zastosowania systemu, na bazie przeanalizowanych danych,
 4. Analiza i opracowanie założeń wdrożeniowych w skali makro
 5. Weryfikacji kamieni milowych oraz poszczególnych etapów budowy systemu docelowego ze szczególnym wskazaniem na efekty końcowe pomiarów sejsmologicznych ,
 6. Sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników i ich interpretacja pod względem sejsmologicznym.

Wykonywanie, z dołożeniem należytej staranności, następujących prac w ramach etapu 2:

 1. Współdziałanie z specjalistą ds. informatycznych i telemetrycznych w opracowaniu zasad organizacyjnych i harmonogramu badań i pomiarów terenowych wykonanych modeli systemu sejsmometrycznego – wybór metod i zakresu badań
 2. Współudział w opracowaniu wyników tych pomiarów, opracowanie wniosków i wskazań do konstrukcji modelu użytkowego systemu sejsmometrycznego

Instytut Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o zapewni dostęp do usług, laboratoriów i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zlecenia.

Typ konkursu: Ogłoszenie o pracę w projekcie badawczo-rozwojowym
Termin i forma składania ofert: 30 listopada 2022 r., pocztą elektroniczną

Termin rozstrzygnięcia: grudzień 2022
Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia. Rozpoczęcie zatrudnienia w listopadzie 2022 na okres 12 miesięcy. Miesięczna liczba godzin pracy: 62, stawka za godzinę pracy 160 zł brutto, czyli łącznie 9 920,00 zł brutto/miesiąc. Termin rozpoczęcia realizacji zadań: 15.11.2022 r.

Dodatkowe informacje:

Praca badawczo-rozwojowa realizowana w ramach projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych sejsmometrycznego wielopłaszczyznowego systemu pomiarowego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dokumenty (w języku polskim) należy przesłać na adres e-mail: projekty@isb-company.pl

Zgłoszenie powinno zawierać życiorys zawodowy z informacjami na temat dotychczasowych osiągnięć naukowych (lista publikacji, wyróżnienia, stypendia, nagrody, udział w konferencjach, stażach, projektach naukowych).