Specjalista badawczo-techniczny (fizyk/fizyk medyczny) — Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Rekrutacja do Działu Dozymetrii Promieniowania Mieszanego.

Praca w zespole zajmującym się dozymetrią pól promieniowania jonizującego, a głównie promieniowania mieszanego. Dział zajmuje się udoskonalaniem istniejących i opracowywaniem nowych technik pomiaru promieniowania wokół obiektów jądrowych, akceleratorów badawczych i akceleratorów medycznych. Ponadto w zakresie zainteresowań grupy znajduje się m.in. rozwój technologii wytwarzania rekombinacyjnych komór jonizacyjnych, a w szczególności badanie zjawisk rekombinacji jonów gazów w komorach.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • aktywny udział w pracach badawczych i rozwojowych z zastosowaniem wiązki neutronowej przy poziomym kanale H2 w reaktorze jądrowym MARIA;
 • pomoc przy opracowaniu nowych systemów dozymetrii bazujących na aktywnych metodach detekcji promieniowania (np. komory jonizacyjne, liczniki proporcjonalne, detektory półprzewodnikowe, detektory scyntylacyjne);
 • przygotowywanie materiałów do artykułów naukowych i prezentacji konferencyjnych;
 • praca analityczna w zakresie działalności NCBJ: tworzenie dokumentów i materiałów merytorycznych (raporty, prezentacje, notatki) i organizacyjnych (raporty, sprawozdania itp.), tłumaczenia.

Wymagania:

 • minimum 3 lata doświadczenia w profilu badań obejmującym pomiary promieniowania jonizującego;
 • udokumentowane osiągnięcia badawcze i techniczne (publikacje, raporty itp.);
 • silna motywacja do pracy eksperymentalnej, uczenia się oraz doskonalenia zdolności technicznych;
 • doświadczenie w obsłudze elektronicznych urządzeń pomiarowych (multimetr, elektrometr, oscyloskop, termopara, mikroskop itp.);
 • podstawowa znajomość jednego z języków programowania wysokiego poziomu do analizy danych (np. Python, R, Matlab);
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca na swobodną komunikację w środowisku naukowym.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • posiadanie stopnia doktora nauk ścisłych lub technicznych;
 • doświadczenie w pracy z zamkniętymi źródłami promieniowania jonizującego;
 • znajomość obsługi i konserwacji aparatury do pomiaru promieniowania jonizującego; 
 • znajomość jednego z programów do symulacji Monte Carlo: MCNP, FLUKA, Geant4, PHITS, EGSnrc.
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczo-technicznych;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów/projektów B+R+I. 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia (pełny etat);
 • urlop wypoczynkowy w wymiarze 36 dni w ciągu roku;
 • możliwość ukierunkowania rozwoju naukowego w tematyce związanej z metrologią promieniowania jonizującego;
 • przyjazną atmosferę pracy pracę w doświadczonym zespole badawczym;
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/);
 • przyzakładową służbę zdrowia.

Wymagane dokumenty:

 • CV z listą publikacji naukowych
 • autoprezentacja zawierająca opis osiągnięć naukowych i zawodowych kandydata (prezentacje konferencyjne, staże, itp.) 
   

Kontakt: kierownik DDPM, Szymon Domański, szymon.domanski@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: szymon.domanski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)