Oferta doktoratu w ramach projektu Polonez BIS/MSCA

Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej JRC – Petten zapraszają do składania wniosków na stanowisko doktoranta w dziedzinie „Nie-energetycznych technologii jądrowych i radiologicznych” realizowanego w ramach programu Collaborative Doctoral Partnerships (CDP) (Umowa nr 36149).

Pełna treść oferty dostępna na stronie https://www.ncbj.gov.pl/praca/doktorant-ramach-projektu-polonez-bis-jrc-petten-mab-nomaten.