Konkurs na stanowisko doktorant - stypendysta/ PhD student w ramach projektu ALPHORN - polsko-szwajcarskie projekty badawcze

Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska, Wydział FizykiWarszawa
Nazwa stanowiska: doktorant - stypendysta/ PhD student

Wymagania:

- ukończone studia II stopnia (lub student tuż przed obroną pracy)

- znajomość przynajmniej jednego z podanych języków programowania: C/C++/C#, Java, Python, R, J­ulia

- wcześniejsze doświadczenie w analizie danych,

- bardzo dobra  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

- silna motywacja do pracy i chęć realizowania badań naukowych związanych z tematyką projektu "Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli"

- sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy, umiejętność pracy w zespole

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

- autorstwo lub współautorstwo prac naukowych (również w formie preprintów),

- znajomość fizyki układów złożonych (podstawowe definicje, modele, procesy w/na sieciach złożonych)
- podstawowa znajomość statystyki i procesów stochastycznych

- podstawowa wiedza o uczeniu maszynowym

Opis zadań:

Uczestnictwo w realizacji projektu pod tytułem "Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli".

Do zadań Kandydata będzie należało m.in. :
- realizowanie zadań badawczych zgodnie z planem projektu, w tym budowa modeli agentowych, analiza i interpretacja danych związanych z przetwarzaniem informacji w układach złożonych, współpraca z partnerem zagranicznym ETH Zurich, przygotowywanie publikacji i raportów naukowych oraz udział w konferencjach naukowych.

Więcej informacji o projekcie: http://fens.if.pw.edu.pl/alphorn/

Typ konkursu NCN: ALPHORN - polsko-szwajcarskie projekty badawcze
Termin i forma składania ofert: 21 grudnia 2021, 23:50 CET, pocztą elektroniczną

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 grudnia 2021
Warunki zatrudnienia:

Stypendium wypłacane co miesiąc przez okres 2 lat na podstawie umowy pomiędzy Jednostką a Stypendystą w kwocie 2 559,94 PLN brutto. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowego stypendium Szkoły Doktorskiej nr 3 PW w przybliżonej kwocie 2372 PLN brutto. Preferowany start zatrudnienia: 15.02.2022.

Warunki przyznania stypendium naukowego:

Konkurs rozstrzygnie Komisja stypendialna powołana przez Dziekana Wydziału Fizyki zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN. Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w okresie 27-30.12.2021. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.

Dodatkowe informacje:

Warunkiem ostatecznego uzyskania Stypendium w Projekcie jest kwalifikacja jako doktoranta w Szkole Doktorskiej nr 3 w Politechnice Warszawskiej. Rekrutacja w SD 3 jest procesem rozdzielnym od Konkursu. Więcej informacji: https://www.sd.pw.edu.pl/Szkoly-Doktorskie/Szkola-Doktorska-nr-3

 

Dokumenty (w języku polskim lub angielskim) należy przesłać na adres e-mail: janusz.holyst@pw.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:
- list motywacyjny,

- dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe osiągnięcia,

- kopię prac dyplomowych na studiach I i II stopnia,

- przynajmniej jeden list referencyjny,
- życiorys zawodowy z informacjami na temat dotychczasowych osiągnięć naukowych (lista publikacji i preprintów, wyróżnienia, stypendia, nagrody, udział w konferencjach, stażach, projektach naukowych).

Linki:

Więcej informacji o projekcie: http://fens.if.pw.edu.pl/alphorn/

Strona internetowa prof. Janusza Hołysta: http://www.if.pw.edu.pl/~jholyst/perspl.php