Informacja o wyniku konkursów na objęcie stanowisk studentów-stypendystów w ramach projektu NCN

Ogłoszenie dotyczy projektu „Badanie właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych dedykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni” (2020/39/B/ST7/02356).

24 listopada 2022 roku zostały rozstrzygnięte dwa konkursy na objęcie stanowisk studentów-stypendystów w ramach projektu NCN „Badanie właściwości propagacyjnych samoorganizujących się optofluidycznych jednowymiarowych struktur fotonicznych dedykowanych dla obszaru widmowego średniej podczerwieni” (projekt nr. 2020/39/B/ST7/02356) realizowanego przez Politechnikę Warszawską, Wydział Fizyki, kierowanego przez dr. hab. inż. Piotra Lesiaka z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Komisja stypendialna, działając zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, zdecydowała przyjąć na stanowiska inż. Martę Kajkowską oraz inż. Aleksandrę Bochenek.

Pełna dokumentacja obu konkursów znajduje się u Kierownika Projektu. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.