Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Stefaniak

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

W dniu 26 października 2021 roku o godzinie 10.00 w formie posiedzenia hybrydowego za pośrednictwem platformy ZOOM oraz w sali nr 40 Gmachu Matematyki odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

Mgr inż. Marii STEFANIAK

 

Tytuł rozprawy:

 

Beam Energy Scan dependance of elliptic and triangular flow of identified hadrons in the STAR experiment and the EPOS model

 

 

Promotor:   Dr hab. inż. Hanna Zbroszczyk, prof. uczelni

                       (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

Kopromotor: Prof. Klaus Werner

                         (Subatech-IMT Atlantique we Francji)

 

Recenzenci:  prof. dr hab. Krzysztof Piasecki (Uniwersytet Warszawski) 

prof. Barbara Erazmus (SUBATECH, CERN)  

prof. Beatrice Ramstein (Institut de Physique Nucléaire d’Orsay)

Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line, proszone są o przesłanie do dnia 25.10.br. zgłoszenia na adres: hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl w celu uzyskania dostępu. Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW.

Streszczenie i recenzje są do wglądu pod linkiem: https://www.fizyka.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Awanse-naukowe/Doktoraty/Dr-Stefaniak-Maria