Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Joanny Linczuk

Warszawa, dnia 10 listopada 2021 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

W dniu 23 listopada 2021 roku o godzinie 9.15 w formie posiedzenia hybrydowego za pośrednictwem platformy MS Teams oraz w Audytorium Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

Mgr inż. Joanny LINCZUK

 

Tytuł rozprawy:

 

Koewolucja dynamiki stanów i połączeń na sieciach złożonych

 

 

Promotor:   Prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

                       (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

Promotor pomocniczy: Dr inż. Krzysztof Suchecki

                         (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

 

Recenzenci:  Dr hab. inż. Krzysztof Malarz, prof. uczelni (AGH) 

                        Dr hab. Paweł Sobkowicz (NCBJ)

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line, proszone są o przesłanie do dnia 22.11.br. zgłoszenia na adres: martyna.jakubowska@pw.edu.pl w celu uzyskania dostępu. Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW.

Streszczenie i recenzje są do wglądu pod linkiem: