Main Page » News »

Wydział Fizyki partnerem zrównoważonego rozwoju

Zdjęcie symbolizujące zrównoważony rozwój globalny

fot. freepik / rawpixel

Zostaliśmy jednym z 14 partnerów w konsorcjum projektu STAGE — The Sustainable Transition to the Agile and Green Enterprise, którego celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ścisłej współpracy z europejskim przemysłem.

Zrównoważony rozwój od dawna jest głównym celem Unii Europejskiej. Przejście na niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym będzie wymagało wdrożenia nowych modeli biznesowych, zaawansowanych technologii przemysłowych i innowacji. Duże doświadczenie w kwestiach związanych m.in. z przetwarzaniem i magazynowaniem energii (baterie, ogniwa paliwowe, ogniwa fotowoltaiczne) czy komputerową analizą danych sprawiają, że Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej będzie odgrywał znaczącą rolę w projekcie. To nasi specjaliści będą mogli wpłynąć na treści i kształtowanie programu szkoleń dla doradców zrównoważonego rozwoju.

Jakie korzyści niesie STAGE?

STAGE ma stworzyć ekosystem ułatwiający małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) przekształcenie w silne, sprawne i ekologiczne firmy. Inicjatywa zrzesza ekspertów z różnych dziedzin, w tym produkcji, inżynierii procesowej, modelowania biznesowego, finansów i strategii zrównoważonego rozwoju.

W nadchodzących miesiącach partnerzy STAGE z rozległą siecią centrów zrównoważonego rozwoju będą:

  • dostarczać oceny innowacyjności i zrównoważonego rozwoju tysiącom małych i średnich przedsiębiorstw i pomagać im w tworzeniu planów działania do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju;
  • szkolić setki doradców ds. zrównoważonego rozwoju i angażować ich w silny i wspierający ekosystem przejścia na zrównoważony rozwój;
  • zapewniać dogłębne szkolenie branżowe setkom wybranych MŚP w celu opracowania ich planów przejścia na zrównoważony rozwój;
  • oferować zachęty finansowe (vouchery) dla MŚP, na zapewnienie dostępu do dostosowanych usług doradczych i wsparcia finansowego na wdrażanie planów;
  • ułatwiać inwestycje w MŚP o największym potencjale, czyniąc je liderami europejskiej gospodarki przemysłowej.

Kto może skorzystać ze STAGE?

Przemysłowe MŚP w Europie mogą zgłaszać się do dowolnego z partnerów STAGE i jako pierwsze skorzystać z oferty tej inicjatywy. Ponadto wszyscy publiczni i prywatni doradcy oraz konsultanci pracujący w dziedzinie zrównoważonego rozwoju są zachęcani do przyłączenia się do sieci STAGE.

Kim są partnerzy projektu?

To 14 renomowanych organizacji z 12 krajów: Institute of Entrepreneurship Development (Grecja), GND Advisory & Technology (Litwa), Innovation Network of Advanced Materials (Niemcy), SICINDUSTRIA (Włochy), SINTEF Manufacturing (Norwegia), Global Factor International Consulting (Hiszpania), Lithuanian Innovation Centre (Litwa) , University of Ljubljana (Słowenia), University College Dublin (Irlandia), Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry (Bułgaria), Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej (Polska), Corner Case Technologies (Litwa), Slovak University of Technology (Słowacja) oraz HSSMI (Wielka Brytania).

Aby dowiedzieć się więcej o STAGE i jego postępach, odwiedź stronę projektu stagepartners.eu.

Osoby do kontaktu na naszym wydziale:

dr hab. inż. Tomasz K. Pietrzak – kierownik projektu
dr Mirosław Brzozowy – menadżer projektu

Projekt STAGE będzie realizowany w latach 2022-2025 przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach grantu Horyzont Europa

Logo projektu STAGE