Main Page » News »

Seminarium fizyki fazy skondensowanej (9 czerwca)

Grafika promujca seminarium „Metody elektrycznej charakteryzacji wielowarstwowych nanostruktur magnetycznych”

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej zaprasza na Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej, na którym dr inż. Piotr Ogrodnik wygłosi referat pt. „Metody elektrycznej charakteryzacji wielowarstwowych nanostruktur magnetycznych”.
Seminarium odbędzie się w czwartek 9 czerwca 2022 r. o godzinie 13.15 w Audytorium Fizyki.

Streszczenie referatu:

Wielowarstwowe nanostruktury magnetyczne wykazują szereg właściwości, które czynią z nich bardzo atrakcyjne układy do zastosowań jako komórki pamięci, nanooscylatory, a w ostatnim czasie, także jako elementy sztucznych sieci neuronowych. Z punktu widzenia aplikacyjnego, jednym z bardzo istotnych aspektów są właściwości dynamiczne tych układów, mówiące nam o zachowaniu się namagnesowania ich warstw w obecności prądów ładunkowego oraz spinowego. Pomiary elektryczne (metoda harmonicznych, efekt diody spinowej) oraz teoretyczne modelowanie wyników tych pomiarów, umożliwiają określenie własności fizycznych badanych układów, m.in. ich anizotropii magnetycznej, wielkości sprzężenia międzywarstwowego, czy wydajności konwersji prądu ładunkowego na prąd spinowy (tzw. spinowego kąta Halla).  W ramach seminarium, przedstawię przykłady zastosowania w/w metod pomiarowych do różnego typu nanostruktur magnetycznych: od typowych układów wielowarstwowych typu zawór spinowy [1], przez układy syntetycznego antyferromagnetyka [2], aż po aktualnie badane układy ferromagnetyk-metal ciężki[3]. Przedstawię również sposoby modelowania wyników eksperymentalnych oraz ich interpretacji.

 

[1]P. Ogrodnik, T. Stobiecki, J. Barnaś, M. Frankowski, J. Chęciński, F.A. Vetro, J.-Ph. Ansermet, Journal of Physics D: Applied Physics, 52, 065002 (2019)

[2] P. Ogrodnik, J.Kanak, M.Czapkiewicz, S. Ziętek, A. Pietruczik, K.Morawiec, P. Dłużewski, K. Dybko, A. Wawro, T. Stobiecki, Physical Review Materials, 3, 124401 (2019)

[3] P. Ogrodnik, K. Grochot, Ł. Karwacki, J. Kanak, M. Prokop, J. Chȩciński, W. Skowroński, S. Ziȩtek, T. Stobiecki, ACS Applied Materials and Interfaces, 13, 39 (2021)

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków społeczności Wydziału: pracowników, doktorantów oraz studentów!