Main Page » News »

STAGE – drugie rozdanie

Zdjęcie obrazujące ideę zrównoważonego rozwoju

fot. freepik

W ramach projektu STAGE, którego jesteśmy partnerem, uruchomiono kolejne działanie związane ze wsparciem strategicznych celów UE w zakresie klimatu i ochrony środowiska. Do 7 lutego 2024 r. będzie otwarty nabór do programu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa mogą się starać o finansowanie i wsparcie w formie doradztwa. Dzięki nim możliwe ma się stać stworzenie koncepcji inwestycyjnych w zakresie innowacji i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Przedsiębiorstwa będą mogły wykorzystać finansowanie do:

  • przygotowania planu projektu inwestycyjnego (modernizacja i innowacje technologiczne, automatyzacja, cyfryzacja, wdrożenie modeli OZE czy gospodarki o obiegu zamkniętym itp.);
  • sfinansowania dodatkowych usługi potrzebnych do przygotowania planu inwestycji (studium wykonalności, audyt technologii, zbieranie danych i analiza oceny śladu węglowego, prototypowanie, testy i demonstracje pilotażowe, adaptacja procesów biznesowych, wsparcie w korzystaniu z zaplecza testowego, inne specjalistyczne doradztwo i coaching usługi związane z przygotowaniem planu inwestycji).

Wnioski mogą składać wnioskodawcy z całej UE oraz krajów stowarzyszonych w ramach programu Horyzont Europa.

Uwaga: dofinansowanie może być wykorzystane na usługi świadczone wyłącznie przez doradców ds. zrównoważonego rozwoju zarejestrowanych na platformie 

Więcej informacji o STAGE 2nd call i projekcie można znaleźć na stronie https://stagepartners.eu/financial-grants.