Main Page » News »

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia

Studenci w geście "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego"

Zapisy trwają!

 Oferta kierunków

Przed podjęciem decyzji o wyborze kierunku studiów zachęcamy do sprawdzenia, jaką ofertę mają poszczególne wydziały. Pełną listę wraz z informacją o liczbie dostępnych miejsc można znaleźć pod tym adresem.

 Zasady przyjęć na studia

Warto, a nawet trzeba je poznać. Ogólne i szczegółowe zasady znajdziecie tutaj.

Jeżeli jesteście uczestnikami olimpiad, konkursów lub turniejów i chcielibyście sprawdzić, czy Wasze dyplomy/zaświadczenia dają dodatkowe punkty w rekrutacji, zajrzyjcie do tabeli, która znajduje się na tej stronie.

 Zapisy

Jedyne miejsce, w którym możecie zarejestrować się jako kandydaci na studia na PW, to portal www.zapisy.pw.edu.pl. To tam już wkrótce znajdziecie listę kierunków, założycie swoje konta i przejdziecie proces rekrutacji. Uwaga! Sprawdzajcie komunikaty, które będą się pojawiały na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym, zobaczycie tam informacje m.in. o Waszym statusie przyjęć.

 Harmonogram rekrutacji

Nabór na studia to nieskomplikowany proces, pod warunkiem, że pamięta się o terminarzu rekrutacyjnym. Zapiszcie w swoich kalendarzach najważniejsze daty związane z rejestracją, wpisywaniem danych i składaniem dokumentów – i cieszcie się spokojem, jaki dają dopełnione formalności.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji (nie tylko na studia stacjonarne I stopnia) można znaleźć w zakładce Rekrutacja.

Kandydatów na studia zapraszamy do wzięcia udziału w Pogotowiu Rekrutacyjnym – cyklicznych czatach z zespołem Biura ds. Przyjęć na Studia oraz studentami i reprezentantami wydziałów, którzy odpowiadają na pytania dotyczące naboru, procesu kształcenia, programów studiów i możliwości, jakie daje PW.