Main Page » News »

Promieniowanie synchrotronowe — kurs dla doktorantów

Wnęki rezonansowe Landaua

Wnęki rezonansowe Landaua, fot. NCPS SOLARIS

Zachęcamy do udziału w cyklu szkoleń przygotowanym pod patronatem Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego. Rejestracja potrwa do 3 marca.

Uczestnicy kursu online dowiedzą się o powstawaniu, właściwościach i zastosowaniach promieniowania synchrotronowego. Poznają też metody badawcze i eksperymentalne dostępne w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris, dowiedzą się także, jak przygotowywać wnioski, które umożliwiają dostęp do dużych obiektów badawczych takich jak Solaris.

Jednym z prowadzących będzie nasz fizyk, prof. Jerzy Antonowicz (temat: Introduction to Matter X Radiation Interaction).

Kurs odpowiada 3 punktom ECTS.

Formularz rejestracyjny i szerszy opis szkolenie można znaleźć na stronie https://indico.solaris.edu.pl/event/12.