Main Page » News »

Prof. Mirosław Karpierz Przewodniczącym Komitetu Fizyki PAN

Prof. Mirosław Karpierz

To już kolejny wybór prof. Karpierza do roli przewodniczącego. Obecna kadencja potrwa do 2028 roku.

Komitet Fizyki swym zakresem obejmuje dyscyplinę naukową – nauki fizyczne. Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi fizyki oraz wykorzystanie jej osiągnięć dla dobra kraju. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Fizyki Czystej i Stosowanej (IUPAP) – zadania komitetu narodowego realizuje prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz.