Main Page » News »

Piknik naukowy z M. Wolfkem i Wydziałem Fizyki

Zapraszamy 28-29 maja do Gmachu Wydziału Fizyki

Otwarte laboratoria — przyjdź i zobacz, co słychać u fizyków: 28 maja, godz. 10.00 – 16.00, gmach wydziału

Otworzymy nasze laboratoria naukowe, gdzie pracownicy i doktoranci, słowem pasjonaci fizyki technicznej i fotoniki będą odpowiadać na Wasze pytania nie tylko dotyczące studiowania, ale także zjawisk fizycznych i nowych technologii opracowywanych codziennie w badaniach naukowych. Zapewniamy niesamowite wrażenia. 

Fizyka to #wszechstronność

Fizyka to #otwartość

Fizyka to #logika

Fizyka to #funkcjonalność

Fizyka to #kreatywność

Fizyka to #efektywność

Piknik naukowy z Wolfkem —  28-29 maja, godz. 9.00 – 17.00, Aula Gmachu Fizyki

Piknik wydarzenie, podczas którego można dotknąć nauki. To atmosfera święta, która pobudza naszą wyobraźnię i ośmiela do zadawania pytań. Za pomocą tego działania chcemy wyjść do społeczeństwa, zapraszając ich do świata nauki i techniki, świata inspirowanego ciekawości i marzeniami.

Piknik naukowy z Wolfkem będzie miał miejsce w Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej - miejscu w którym Mieczysław Wolfke pracował i przez pewien okres mieszkał. Postawimy dziesięć stanowisk na które zaprosimy studentów, doktorantów i przedsiębiorców, aby pokazali fizykę sprzed 100 lat i fizykę dzisiaj, aby zaprezentowali co się zmieniło, a co jest tak samo aktualne jak wtedy. Chcemy aby była to przestrzeń w której każdy odwiedzający pozna zależności kierujące nauką oraz wpływ Mieczysława Wolfkego na naukę w Polsce i na świecie.

Uczestnicy zobaczą zaangażowanych studentów i doktorantów, rówieśników zafascynowanych realizacją marzeń. Aktywnie uczestnicząc w pokazach i warsztatach w poszczególnych stanowiskach uczyć się będą metody naukowej podejścia do faktów a także krytycznej weryfikacji zdobytych informacji.

Telewizja mechaniczna

Pokażemy model telewizji mechanicznej skonstruowany w inspiracji patentem Mieczysława Wolfkego z 1900 roku. Wirujące koło z dziurkami rozkłada obraz na poszczególne linie, w których zmiany jasności są transmitowane w postaci fali elektromagnetycznej. Odbiornik zamienia sygnał z powrotem w serię błysków a zsynchornizowane obracające się koło rekonstruuje z nich obraz.

Źródła światła

Wolfke był konstruktorem lampy kadmowo-rtęciowej. Dodanie kadmu do rtęci powodowało, że pierwotnie zimne i nieprzyjemne światło oświetlające Wrocławskie ulice stawało się bardziej naturalne. Pokażemy lampę imitującą światło rtęciowe oraz wytłumaczymy czym różnią się źródła światła. Pokażemy także jak świecą różne gazy.

Niske temperatury

Wolfke odkrył nową postać ciekłego helu, która po kilku latach okazała sie nie posiadać lepkości. Niestety nie będziemy w stanie pokazać Wam ciekłego helu, lecz świat niskich temperatur na szczęście na nim się nie kończy. Pokażemy nadprzewodnictwo i związane z nim efekty, a także fascynujące ekperymenty i zjawiska mające miejsce grubo poniżej -100 stopni Celsjusza.

Holografia

Czy hologramy to tylko fantazja ze świata Gwiezdnych Wojen? Okazuje się, że nie. Choć prawdziwe hologramy nie jawią się w powietrzu tylko ogląda sie je przez szybkę, to i tak pozwalają na zapis w pełni trójwymiarowych, a obecnie także kolorowych obrazów. Pokażemy Wam hologramy, wytłumaczymy jak działają, a nawet na waszych oczach stworzymy je. Dowiecie się także, że pionierem holografii był już 1920 roku Polak - Mieczysław Wolfke.

Fizyczne zabawki

Fizyka potrafi fascynować, ale także cieszyć. Pokażemy Wam wiele przedmiotów, które powstały żeby zaskakiwać i pasjonować. W każdej z nich ukryte są zasady fizyki, które fascynowały Mieczysława Wolfkego i pociągaly go do szukania poważnych zastosowań dla każdej idei.

Rakiety

Politechnika Warszawska to miejsce studiów, ale także realizacji swoich marzeń. Podobnie jak Wolfke w dziecięcym wieku postanowił, że jedynym celem jego życia będzie sięgnięcie gwiazd, tak i dziś studenci organizują się w Kołach Naukowych, aby dokonywać wielkich rzeczy. Takich jak np. satelity, które krążą na orbicie. Pokażemy wam trzy modele satelity serii PW-Sat, model łazika a także 4 rakiety o bajecznych nazwach: Fok, Grot, Twardowsky i H1.