Main Page » News »

Oferta studiów doktoranckich w Nanyang Technological University w Singapurze

Marina Bay Sands, Singapur

fot. Hu Chen / Unsplash

W ramach projektu Overcoming Multilevel INformation Overload (OMINO) pojawiła się możliwość wysłania polskiego studenta na studia doktoranckie w Nanyang Technological University (NTU) w Singapurze. Studia rozpoczęłyby się w sierpniu 2024 r. i trwałyby prawdopodobnie 4 lata.

Tematyka pracy doktorskiej wiązałaby się z określeniem jakości procesu dydaktycznego na uczelni. Przyszły doktorant powinien umieć pracować z danymi oraz posiadać umiejętność budowania modeli układów złożonych.

NTU oferuje:

  • stypendium w wysokości 2200 SGD/miesiąc,
  • ubezpieczenie,
  • możliwość wynajęcia pokoju na terenie kampusu.

https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/for-graduate-studies/singapore-international-graduate-award-singa

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie oczekuje się:

  • bardzo dobrej znajomości jęz. angielskiego,
  • bardzo dobrych wyników w nauce w trakcie studiów magisterskich.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z prof. dr. hab. inż. Januszem Hołystem (Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych, Wydział Fizyki) .

e-mail: janusz.holyst@pw.edu.pl; tel.: (22) 234 71 33, (22) 234 15 33

Termin zgłoszeń: do 25 listopada 2023 r.

W zgłoszeniu należy podać:

  • temat realizowanej pracy magisterskiej,
  • przypuszczalny termin obrony pracy magisterskiej, jeżeli nie została ona jeszcze skończona,
  • średnią z ocen uzyskanych na studiach,
  • poziom opanowania jęz. angielskiego,
  • nazwisko co najmniej jednej osoby, która mogłaby napisać list rekomendacyjny.