Main Page » News »

Nowe badania nad dwuwymiarowymi półprzewodnikami z grantem PRELUDIUM BIS

zdjęciu wykonanym mikroskopem elektronowym widać dwuwymiarowy półprzewodnik - dwusiarczek wolframu (kolorowe trójkąty) na podłożu krzemowym

Zdjęcie wykonane mikroskopem elektronowym, przedstawiające dwuwymiarowy półprzewodnik — dwusiarczek wolframu (kolorowe trójkąty) na podłożu krzemowym, fot. Jakub Sitek

Projekt pod kierownictwem prof. Mariusza Zdrojka otrzymał finansowanie w ramach konkursu NCN na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.

Jak pogodzić miniaturyzację w świecie elektroniki i fotoniki z coraz większymi wymaganiami dotyczącymi użyteczności i wydajności urządzeń? Odpowiedzi można szukać w świecie materiałów 2D, których wyjątkowe właściwości są badane na naszym wydziale.

W projekcie Skalowalna, niskotemperaturowa synteza dwuwymiarowych półprzewodników do nowatorskich zastosowań w elektronice uwaga zostanie skupiona na znalezieniu alternatywy dla syntetyzowania materiałów 2D w temperaturach przekraczających limit 400°C. Rozwiązaniem może być technologia oparta na MOCVD (Metalorganic Chemical Vapour Deposition — chemicznym osadzaniu z fazy gazowej z wykorzystaniem substancji metaloorganicznych), wykorzystująca niższe temperatury. Dzięki niej ma być możliwe wytworzenie różnych półprzewodników 2D na podłożach dostosowanych do standardów przemysłowych, m.in. podłożach elastycznych czy w technologii CMOS. Co ważne, jakość tak otrzymanych półprzewodników miałaby nie odbiegać od tej, którą gwarantują procesy wysokotemperaturowe.

Pomysł wpisuje się także w trend poszukiwania rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. W parze z cennymi wynikami naukowymi i potencjałem technologicznym ma szansę pójść znalezienie mechanizmów umożliwiających zmniejszenie zużycia energii w procesie produkcji elektroniki.

Więcej o projekcie można przeczytać w streszczeniu na stronie NCN.

W 5. edycji konkursu PRELUDIUM BIS złożono 229 wniosków, do finansowania zakwalifikowano 43, w tym jeden z PW.

Cel konkursu PRELUDIUM BIS 5 to wspieranie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw. Integralną częścią realizacji projektu jest obowiązkowy staż zagraniczny, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Kierownikiem projektu PRELUDIUM BIS jest promotor pracy doktorskiej, a doktoranci muszą zostać wybrani w otwartych konkursach.