Main Page » News »

Niskoenergetyczne zderzenia z udziałem jąder ciężkich w zależnej od czasu teorii funkcjonału gęstości energii.

Nowy projekt w programie OPUS Narodowego Centrum Nauki

Zastosowana zostanie w pełni mikroskopowa metoda teoretyczna do badania zderzeń ciężkich jąder atomowych przy niskich energiach. Spodziewamy się zaobserwować nowe zjawiska wywołane przez dynamikę par Coopera i manifestujące się w modyfikacji: energii kinetycznych i energii wzbudzeń fragmentów, oraz przekroju czynnym na fuzję. Prowadzone przez nas symulacje komputerowe, w których po raz pierwszy uwzględniona zostanie dynamika par Coopera odpowiedzialnych za nadprzewodnictwo jądrowe, dostarczą niezwykle cennych informacji dotyczących mechanizmu reakcji jądrowych przy niskich energiach, a w szczególności reakcji prowadzących do syntezy jąder superciężkich. Zderzenia jąder odgrywają ogromną rolę w zrozumieniu procesów tworzenia pierwiastków we Wszechświecie, a także mają kluczowe znaczenie w procesie pozyskiwania energii jądrowej. Zastosowana zostanie teoria funkcjonału gęstości energii dla układów nadciekłych, która wymaga dużych mocy obliczeniowych. Stworzony przez nas software jest w stanie wykorzystać efektywnie największe superkomputery o architekturze hybrydowej (np. Summit w Oak Ridge National Laboratory, USA).

Kierownikiem projektu będzie prof. Piotr Magierski, a jego wartość to 1 046 760 zł