Main Page » News »

Młodzi fizycy ze stypendiami Ministra Nauki

Laureaci stypendium Ministra Nauki

Od lewej: Anton Hul i Adam Puchalski

Dwóch studentów związanych z naszym wydziałem — Anton Hul i Adam Puchalski — zdobyło stypendia ministerialne za znaczące osiągnięcia.

Adam Puchalski i Anton Hul znaleźli się w gronie czternastu reprezentantów PW nagrodzonych za znaczące osiągnięcia naukowe. Obydwaj kształcili się w ramach zaawansowanej ścieżki Studiów z Indywidualną Opieką Naukową (ION).

Pierwszy z nich w 2023 r. uczestniczył w trzech konferencjach, podczas których prezentował wyniki badań otrzymanych w trakcie Studiów z ION i przygotowywania pracy inżynierskiej — Numerical calculations of the heat conductivity of SiO2 glass subjected to ultra high pressure using molecular dynamics (Numeryczne wyznaczanie przewodności cieplnej szkła i nanoszkła SiO2 poddanego ultra-wysokiemu ciśnieniu metodami dynamiki molekularnej).

Podobną drogę przebył drugi z nagrodzonych fizyków, który realizował temat wyznaczania przewodności cieplnej szkła krzemianowego metodami dynamiki molekularnej.

Badania studentów zaowocowały publikacją w czasopiśmie Journal of Applied Physics, o której pisaliśmy na naszej stronie.

Opiekunem prac inżynierskich Adama Puchalskiego i Antona Hula był dr hab. inż. Tomasz Pietrzak, prof. PW.

Więcej informacji o procedurze wyboru laureatów można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-nauki-dla-studentow-na-rok-akademicki-20232024.