Main Page » News »

Konwersatorium

Zdjęcie mikrofonu ustawionego w sali audytoryjnej

fot. freepik

Zapraszamy na seminarium habilitacyjne dr. inż. Krzysztofa Zbereckiego „Poszukiwanie struktur niskowymiarowych o optymalnych własnościach termoelektrycznych”, które odbędzie się 9 listopada o 12.15 w sali 111 Gmachu Fizyki.

Opis:

Właściwości termoelektryczne układów nanoskopowych wzbudzają aktualnie duże zainteresowanie ze względu na możliwość konwersji ciepła na energię elektryczną, co jest bardzo istotne z punktu widzenia zastosowań w mikro- i nanoelektronice. Efekty ograniczenia kwantowego oraz blokady transportowej mogą prowadzić do znacznego zwiększenia wydajności termoelektrycznej w tych strukturach. Z punktu widzenia zastosowania w przyszłych urządzeniach spintronicznych, badanie wpływu efektów spinowych oraz właściwości termoelektrycznych w nanoukładach również odgrywa coraz większą rolę — jest to domena tzw. kalorytroniki spinowej.

Podczas konwersatorium dr inż. Krzysztof Zberecki przedstawi swój wkład w rozwój ww. zagadnień, pokazując wyniki prac nad właściwościami termoelektrycznymi nanostruktur opartych o krzem, węgiel oraz związki takie jak BN czy SiC.