Main Page » News »

3 x MINIATURA

Zdjęcie z Laboratorium Optyki Nieliniowej

Trzech naszych badaczy będzie mogło zrealizować swoje działania dzięki dofinansowaniu z konkursu MINIATURA 7 Narodowego Centrum Nauki.

Do 7. edycji MINIATURY NCN mogły być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczych działań naukowych w formie badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Laureaci związani z naszym wydziałem:

  • dr inż. Kamil Orzechowski — „Badanie wpływu nanocząstek złota z chiralnymi ligandami na właściwości ciekłokrystalicznych struktur fotonicznych w fazie błękitnej” (badania wstępne/pilotażowe)
  • dr inż. Miłosz Chychłowski — „Zbadanie wpływu procesu fotopolimeryzacji na właściwości elektrooptyczne kompozytów ciekłokrystalicznych” (badania wstępne/pilotażowe)
  • dr inż. Przemysław Dzięgielewski — „Badanie struktury elektronowej cyrkonowych szkieł metalicznych w warunkach wysokiego ciśnienia” (wyjazd konsultacyjny)