Początek sesji zimowej

  • początek zimowej sesji egzaminacyjnej
  • egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic
  • termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia