dr inż. Krzysztof Petelczyc
Zakład Optyki i Fotoniki


Zainteresowania naukowe w zakresie optyki, informatyki optycznej, optyki widzenia, holografii i badań percepcyjne. Opiekun studenckiego Koła Naukowe Fizyków przy PW. Były reporter telewizyjnego programu naukowego „Laboratorium XXI wieku”. Autor biografii prof. Mieczysława Wolfkego.
p. 1.06 Gmach CZIiTT
ORCiD Baza Wiedzy PW USOSweb