Kontakt z mediami

 +48 603 783 179 

 krzysztof.petelczyc@pw.edu.pl